Jonas Aceris

Vardas Jonas
Pavardė Aceris
Profesija spaustuvininkas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1893 m.

Išsami biografija

JAV lietuvių literatas, laikraščių „Vilnis“, „Naujoji gadynė“ linotipininkas. Dalyvavo Lietuvių meno sąjungos veikloje (buvo pirmasis šios sąjungos pirmininkas).