A. S.

Išsami biografija

Nenustatytas rinkėjas, kurio eksponatų yra K. Ario kolekcijoje.