Gracjanas Achremavičius

Vardas Gracjanas
Pavardė Achremavičius
Profesija grafikas, raižytojas, pedagogas
Gimimo data 1899-12-31

Išsami biografija

Grafikas, raižytojas. 

Studijavo Vilniaus Stepono Batoro universiteto Dailės fakultete pas Ferdinandą Ruščicą ir Liudomirą Slendzinskį. 1929 m. gavo piešimo mokytojo diplomą. 1929–1930 m. stažavosi Anglijoje. 1932 m. gavo dailininko tapytojo diplomą. Gyveno Vilniuje, dirbo Stepono Batoro universiteto bibliotekoje, kartu dėstė piešimą vidurinėse mokyklose. 1934–1935 m. vadovavo meninės grafikos spaustuvei. Antrojo pasaulinio karo metais gyveno Rusijoje.

Kūrė medžio, lino, vario raižinius, ofortus. Projektavo įvairių įstaigų ženklus, antspaudus, plakatus, vinjetes, ekslibrisus.

Išsilavinimas

Mokymosi įstaiga Data ar laikotarpis Ar užbaigtas mokslas
Stepono Batoro universitetas

Šaltiniai

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).