Marijona Dabašinskienė

Vardas Marijona
Pavardė Dabašinskienė
Gimimo data 1881 m.

Išsami biografija

Tremtinė. Gimė 1881 m. Gyveno Šakių r. Ištremta 1948 m. į Krasnojarsko kr. Paleista 1957 m. spalio 25 d., grįžo į Lietuvą.