Bronius Abramavičius

Vardas Bronius
Pavardė Abramavičius
Slapyvardis Spyglys
Profesija partizanas, jaunesnysis leitenantas
Gimimo data 1914-01-23

Išsami biografija

Lietuvos antisovietinis partizanas. Jaunesnysis leitenantas (1938). 1938 m. baigė Kauno karo mokyklą. Tarnavo Lietuvos kariuomenės 2 ulonų pulke. Nepavykus 1944 m. pasitraukti į Vakarus, 1945 m. įsitraukė į partizaninę kovą. Sujungė pavienius būrius Kazlų Rūdos ir Jankų miškuose, padėjo įkurti Tauro apygardos Stirnos rinktinę, 1945 m. rugpjūčio 15 d. tapo jos vadu (vietoj V. Bacevičiaus, slapyvardžiu Vygandas, paskirto Tauro apygardos štabo viršininku). Išdavus ūkininko J. Tamaliūno namuose buvusią rinktinės štabo slėptuvę, žuvo kovoje su NKVD kareiviais.

 

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Abramaitis

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.