Gražina Aleksienė

Vardas Gražina
Pavardė Aleksienė
Mergautinė pavardė Čiplytė
Profesija muziejininkas
Gimimo data 1930-12-26

Išsami biografija

1951 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą lietuvių kalbos specialybę, kurią baigė 1958 metais.
Pokario metais pradėjo domėtis teatru, scena, teatralais.
1961 m. pradėjo dirbti Lietuvos teatro draugijos aktorių namuose moksline bendradarbe. Ji buvo vienintelė darbuotoja teatro muziejuje, kuriam vadovavo S. Sabalys.
Važinėdama po šalies teatrus pradėjo rinkti ir sisteminti medžiagą apie Lietuvos teatrą, ieškoti asmeninių archyvų. G. Aleksienė daug nuveikė prie Aktorių namų įsteigiant scenos veteranų sekciją. Tai buvo didelė ir nuolatinė pagalba besiformuojantiems muziejaus fondams.
1964 m. Aktorių namų teatro muziejus kartu su darbuotojais perduotas Lietuvos dailės muziejaus žinion, o G. Aleksienė paskirta vedėja.
G. Aleksienė padėjo pagrindus moksliniam darbui muziejuje, sistemino Lietuvos teatro istorijos medžiagą, daug rašė periodinėje spaudoje.
Muziejuje dirbo iki 1986 metų. 

 

Parengta 2006 m. pagal Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus informaciją.

Išsilavinimas

Mokymosi įstaiga Data ar laikotarpis Ar užbaigtas mokslas
Vilniaus universitetas 1951–1958 m. Taip

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Gražina Čiplytė-Aleksienė