Eva Labutytė

Vardas Eva
Pavardė Labutytė
Mergautinė pavardė Labutytė
Profesija grafikas, akvarelininkas, visuomenės veikėjas, dėstytojas, iliustruotojas
Gimimo data 1938-04-15

Išsami biografija

Grafikė, akvarelininkė, visuomenės veikėja, dėstytoja. Gimė 1938 m. balandžio 15 d. Begėdžių k. (dabar Šilutės r.), mirė 2003 m. rugsėjo 17 d. (kitais duomenimis 18 d.) Vilniuje.

1961–1967 m. studijavo dailės pedagogiką Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija). 
1967–1970 m. dėstė Vilniaus pedagoginėje mokykloje. 1970–1974 m. dirbo dailininke žurnalo „Tarybinis mokytojas“ redakcijoje.
Nuo 1974 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. M. Jankaus memorialinio muziejaus Bitėnuose (1981 m.) ir Mažosios Lietuvos bendrijos (1989 m.) viena iš įkūrėjų. Vydūno draugijos garbės narė.
Paskelbė straipsnių.
Sukūrė estampų, ekslibrisų, akvarelių, iliustravo knygas (Birutė Baltrušaitytė „Šuliniai“, 1986 m.; Kazys Bradūnas „Apie žemę ir dangų“, 1996 m.; „Mažosios Lietuvos moterys“, 1998 m.). Estampų cikluose plėtojo Klaipėdos krašto istorijos, kultūros paveldo temas („Klaipėdos krašto kultūros veikėjai“, 1971–1979 m.; „Klaipėdos krašto pajūrio miestai“, 1973 m.; „Vilis Abelis – prūsų raštijos kūrėjas“, 1978 m.; „Knygnešiai“, 1980 m.; „Mažosios Lietuvos motyvai“, 1982–1983 m.; „Prūsų atminimui“, 1988 m.; „Krikštai – baltų ženklai“, 1995 m.; „Evangelikų liuteronų bažnyčios“, 1995–1997 m.; „Prūsų dievai“, 1998 m.; „Baltų simboliai“, 1999 m.). Ankstyvojoje kūryboje tęsė Lietuvos grafikos mokyklos tradicijas. Nuo 8-ojo dešimtmečio daugiausiai dėmesio skyrė tiksliam, dokumentiškam mitologijos, rašto ir dailės paminklų, archeologinių radinių vaizdavimui, ofortuose derino kultūros simbolius, istorinių objektų atvaizdų fragmentus ir teksto citatas.

Nuo 1971 m. dalyvavo parodose.

Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Valstybinėje Tretjakovo galerijoje Maskvoje, Baltijos šalių akademijoje Liubeke, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Ieva Vanagienė
Erika Vanagienė

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.