Albinas Pajarskas

Vardas Albinas
Pavardė Pajarskas
Slapyvardis Bebas
Profesija partizanas
Gimimo data 1923 m.

Išsami biografija

Albinas Pajarskas (Stepono sūnus) gimė ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 25 ha žemės. 1943 m. baigė Rokiškio gimnaziją. Nuo 1945 sausio buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės Žalgirio būrio, nuo 1947 m. – Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanas, slapyvardžiu Bebas. 1948 m. paskirtas Algimanto apygardos štabo viršininku. 1949 m. lapkričio 1 d. žuvo kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko 3-ojo bataliono kareivių pajėgomis ir MGB mokyklų kursantų pajėgomis. Po kelias valandas trukusių atkaklių kautynių, baigiantis šoviniams, nenorėdami pasiduoti gyvi, Algimanto štabo bunkeryje susisprogdino visi jame buvę partizanai: Algimanto apygardos vadas Antanas Starkus-Montė, Algimanto apygardos štabo Jauniaus būrio vadas Julijonas Burneika-Tardytojas, Algimanto apygardos štabo viršininkas Albinas Pajarskas-Bebas, buvusio Kęstučio apygardos vado Henriko Danilevičiaus adjutantas Juozas Leškys-Algis, Algimanto apygardos vado adjutantas Aleksas Matelis-Audenis, Žalgirio būrio partizanė Stasė Vigėlytė–Živilė, Žalgirio būrio partizanė Birutė Elena Šniuolytė Pajarskienė-Ida. Kautynės trūko iki pavakarių, temo, todėl žuvusiųjų palaikai buvo palikti vietoje. Tą pačią naktį partizanų artimieji juos slapta palaidojo Adomynės kaimo kapinėse.

1999 m. birželio 30 d. Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija jam suteikė kario savanorio statusas (po mirties), 1999 m. rugpjūčio 30 d. Krašto apsaugos ministerijos Įsakymu Nr. 16-18-K suteiktas pulkininko leitenanto karinis laipsnis (po mirties). 1999 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu suteiktas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžius (3 lpsn.) (po mirties).

Sesuo Veronika suimta 1951 m.

Apdovanojimai

Pavadinimas Valstybė Apdovanojimas
Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (3 lpsn.) Lietuva 1999-11-22
Kiti apdovanojimai 1999 m. birželio 30 d. Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos suteiktas kario savanorio statusas (po mirties).
1999 m. rugpjūčio 30 d. Krašto apsaugos ministerijos Įsakymu Nr. 16-18-K suteiktas pulkininko leitenanto karinis laipsnis (po mirties).

Šaltiniai

Lietuvos gyventojų genocidas, Lietuva: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2014, t. 4: 1949, N–Ž.

Drąsiai stovėsim laisvės sargyboj..., 2006.

Karys, red. Varanavičius D., Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.