Petras Mikolainis

Vardas Petras
Pavardė Mikolainis
Slapyvardis Lietuvos pavargėlis
Profesija žurnalistas, leidėjas, kritikas, publicistas, knygnešys
Gimimo data 1868-05-26

Išsami biografija

Žurnalistas, leidėjas, kritikas, publicistas, knygnešys. Gimė 1868 m. gegužės 26 d. Čižiškiuose (Vilkaviškio r.), mirė 1934 m. sausio 8 d. Brukline, palaidotas Niujorko kapinėse Bronkse.

Lietuviškai skaityti ir rašyti išmokė tėvas Martynas. Vėliau vienus metus lankė Vištyčio pradinę mokyklą. Lietuviškąją draudžiamą spaudą tėvo paskatintas savarankiškai pradėjo gabenti eidamas 19-uosius metus.  M. Jankus pasiūlė pernešti per sieną ir nusiųsti į Varšuvą 5 tūkst. „Varpo“ prospektų. Vėliau spaudą daugiausia gabendavo valtimi per Vištyčio ežerą. Susipažino su to meto Suvalkijos žymesniaisiais knygnešiais – A. Grinevičiumi, M. Akeliu, J. Kancleriu ir kt. Siuntinėjo spaudą į Peterburgą, Jelgavą, Rygą ir kitus miestus. Turėjo nemažai talkininkų (E. Geležiūnienė, A. Šukvietis ir kt.). Ne kartą žandarų gaudytas, persekiotas, buvo pasivadinęs Petru Mikalojumi.

1900 m. pasitraukęs į Prūsiją, apsigyveno Ragainėje, vėliau persikėlė į Tilžę. 1891 m. jam pavyko gauti pasą Motiejaus Noveskio pavarde. Įsidarbino pas spaustuvininką J. Šionkę, jam parūpindavo iš Lietuvos rankraščių ir prekiaudavo lietuviškais spaudiniais. 1893 m. Tilžėje įsteigė lietuviškos spaudos sandėlį – parduotuvę. Buvo kartu ir prekybininkas, ir leidėjas. Čia gaudavo spaudos iš Lietuvos atvykstantys knygnešiai. Pats veždavo draudžiamą spaudą į Lietuvą, naudodamasis E. Jagomasto, M. Jankaus pasais.
1894–1895 m. buvo „Varpo“ ir kitų varpininkų leidinių atsakingasis leidėjas. Nuoširdžiai rūpinosi V. Kudirkos raštų leidimu ir dar jam gyvam esant suspėjo išleisti poezijos rinkinį, pasakėčias, natas. 1909 m. išleido visus V. Kudirkos raštus. 1895 m. pateko vokiečių policijos nemalonėn ir priverstas išvykti iš Vokietijos. 1896 m. apsigyveno JAV. Čia dirbo „Vienybės lietuvininkų“ redakcijoje. 1901 m., gavęs JAV pilietybę, grįžta į Tilžę, atsiveža JAV išleistų lietuviškų knygų. Įsteigė knygų sandėlį ir parduotuvę, tačiau policija neleido ir privertė iš Vokietijos išvykti.

1902 m. grįžo į JAV. Aktyviai dalyvavo lietuvių draugijų veikloje, dirbo redakcijose, leidyklose. Rašė vadovėlius, mokslo populiarinimo knygeles, lietuviškų knygų katalogus. Bendradarbiavo Lietuvoje leidžiamuose laikraščiuose.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Motiejus Noveskis lietuvių kalba