Mikalojus Nagurskis

Vardas Mikalojus
Pavardė Nagurskis

Išsami biografija

Kilęs iš Žemaitijos bajorų, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinių ir visuomenės veikėjų Nagurskių giminės. Broliai Jurgis ir Vladislovas Nagurskiai.