Ieva Naginskaitė

Vardas Ieva
Pavardė Naginskaitė
Profesija tapytojas, grafikas, iliustruotojas, dailininkas scenografas
Gimimo data 1921-05-26

Išsami biografija

Tapytoja, grafikė, scenografė. Gimė 1921 m. gegužės 26 d. Vilniuje, mirė 2012 m. rugsėjo 19 d. ten pat.

1942–1949 m. studijavo tapybą Lietuvos dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija).
Po studijų dirbo laborante LDI.
Nuo 1957 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
Mėgstamiausias žanras – gamtos ir industrinis peizažas („Vakaras“, 1965 m.), nutapė figūrinių kompozicijų („Kaimo elektrifikacija“, 1950 m.; „Moksleiviai kolūkyje“, 1960 m.; „Bobų vasara“ I–III, 1961 m.; „Miestas auga“, 1962 m.). Tęsė koloristinės lietuvių tapybos principus. Iliustravo grožinės literatūros leidinius, vadovėlius: Simono Daukanto „Žemaičių pasakos“ (1955 m.), Juozo Soko „Žaliojoj girioj“ (1956 m.), Tado Ivanausko „Gamtos kalendorius“ (1958 m.), Rimanto Budrio „Miško tilvikas ir mano kepurė“ (1960 m.), Gedimino Isoko „Šimtas girios mįslių“ (1960 m.), Alės Naginskaitės „Viskas arba nieko“ (1998 m.) ir kt. Sukūrė interaktyvią knygą vaikams „Ką padarė žirklės“ (1961 m.). 1968–1978 m. apipavidalino mėgėjų teatro spektaklius Rokiškio kultūros mokykloje.
Nuo 1950 m. dalyvavo parodose.
Kūrinių yra Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinete, Lietuvos dailės muziejuje, Rokiškio krašto muziejuje.

Šaltiniai

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.