J. A. Kunkis

Išsami biografija

Leidėjas. XX a. I pusėje leido atvirukus Klaipėdoje.

Kultūrinė terpė

Leidykla Klaipėdoje XX a. pirmoje pusėje.