Mečislovas Barkauskas

Vardas Mečislovas
Pavardė Barkauskas
Profesija fotografas
Gimimo data 1902-02-21

Išsami biografija

Fotografas. Gimė 1902 m. vasario 21 d. Joniškyje Julijono ir Adolfinos Ginkevičiūtės Barkauskų šeimoje. 1919 m. balandžio 13 d. – 1920 m. gegužės 14 d. tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenėje. 1928 m. birželio 16 d. išduotas Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio apdovanojimo liudijimas Nr. 2800.
Apie 1920–1922 m. M. Barkausko fotoateljė veikė Kelmėje adresu Tauragės g. 23. 1922 m. išvyko į  Kuršėnus. Nuotraukas nugarėlėje žymėjo dviguba linija apjuostu keturkampiu antspaudu su įrašu: „FOTO / M. BARKAUSKAS / KURŠĖNAI.“

Apie 1931–1940 m. M. Barkausko fotoateljė pavadinimu „Fotocentras“ veikė Kretingoje, adresu Viešoji aikštė 14. Pirmąsias nuotraukas nugarėlėse vis dar žymėjo Kuršėnų spaudu (jį naudojo net iki 1934 m.), vėliau įsigijo keturkampį antspaudą: „Foto Centras / M. Barkauskas“. Vėliau nuotraukų vaizdą juosė baltas laukelis, kuriame kairėje pusėje fotografiniu būdu atspaustas firminis fotografo užrašas „Foto Centras“, dešinėje pusėje: „Kretinga / Viešoji aikštė Nr. 14“ (~1936 m.). Turėjo ir dar vieną logotipą: nuotraukų vaizdą juosė baltas laukelis, kuriame kairėje pusėje fotografiniu būdu atspaustas firminis fotografo užrašas: „FOTO CENTRAS“, dešinėje pusėje: „M. BARKAUSKAS / KRETINGA“. Tiek antspaudą, tiek fotocentro logotipus naudojo iki pat 1940 metų.

1928–1930 m. žurnalas „Naujasis žodis“ spausdino Mečio Barkausko fotografijas.

1933 m. kaip kuršėniškis fotografas dalyvavo Šiaulių Mergaičių gimnazijoje atidarytoje Lietuvių tautai populiarizuoti draugijos „Putpelė“ organizuotoje Lietuvos fotografų parodoje (eksponavo 57 fotografijas), tais pačiais metais dalyvavo Kaune Lietuvos fotomėgėjų sąjungos surengtoje 1-ojoje parodoje (eksponuota 16 fotografijų).

Fotografavo visoje Lietuvoje. Iki 1940 m. išleido fotoatvirukų su Lietuvos vaizdais.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Mečys Barkauskas
M. Barkauskas