Sofija Dembovskytė-Riomerienė

Vardas Sofija
Pavardė Dembovskytė-Riomerienė
Vardas originalo kalba Zofia
Pavardė originalo kalba Dembowska Romer
Mergautinė pavardė Dembovskytė
Profesija tapytojas
Gimimo data 1885-02-16

Išsami biografija

Dailininkė (tapytoja, raižytoja, piešėja). Gimė 1885 m. vasario 16 d. Tartu (Estija). Mirė 1972 m. rugpjūčio 23 d. Monrealyje (Kanada).
Tėvas – gydytojas Tadeušas Dembovskis (Tadeusz Dembowski). Dailės mokėsi pas tapytoją Eleną Riomerytę (Helena Römerówna), taip pat – I. Trutnevo vadovaujamoje Vilniaus piešimo mokykloje, apie 1900 m. – Krokuvoje bei Miunchene, 1904–1905 m. – Paryžiuje. 1911 m. ištekėjo už dvarininko, visuomenės veikėjo Eugenijaus Romerio ir apsigyveno Tytuvėnų dvare (Kelmės r.). Kaune surengė keletą parodų (1925, 1928, 1932). 1941 m. kartu su vyru buvo ištremta į Komijos ATSR. 1950 m. apsigyveno Kanadoje. Buvo Amerikos meno lygos (American Arts League) narė. Palaidota Sent Adelėje (Kvebeko provincija, Kanada).
Dirbo tapybos ir grafikos srityse. „Sofijos Romerienės kūrybai būdingas realizmas, raiškus piešinys, lengvas modeliuojantis potėpis, vaiskus, dažniausiai šaltų tonų koloritas“ [1]. Sukūrė portretų: Bernardo Hlaskos (1904, LDM), Juzefo Perkovskio, Stepono Riomerio (1927–1928), generolo Povilo Plechavičiaus (1927), Adomo Jakšto (1934) ir kt. Tapė nedidelio formato peizažus ir natiurmortius, laisvalaikiu kūrė spalvingus arabų tipus, šeimos narių ir draugų portretus. Estampuose ir piešiniuose vaizduojami Tytuvėnų ir aplinkinių vietovių gamtos vaizdai, miestelių peizažai, portretinės buities kompozicijos: ofortai „Kerpa avį“, „Drabužių taisymas“, „Elgetos“ ir kt.

Tekstas parengtas 2006-09-06 pagal J. Širkaitės knygą „Dailininkai Römeriai“ (V., 2006)
ir pagal „Lietuvos dailės istoriją“ (V., 2002, p. 288)

Literatūra:
1. Jolanta Širkaitė, Dailininkai Römeriai, Vilnius, 2006, p. 110.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Zofia Romerowa lenkų kalba 
Zofia Römer
Zofia Romer lenkų kalba 
Zofia de Romer
Sofija Romerienė lietuvių kalba 
Sofija Dembovskytė-Remerienė lietuvių kalba 
Sofija Römerienė lietuvių kalba 
Sofija Remerienė lietuvių kalba 
Zofia Dembowska-Romerowa lenkų kalba 
Zofija Dembovskaitė-Roemerienė lietuvių kalba 
Zofia Dembowska-Roemerowa lenkų kalba 
Sophie Romer, de prancūzų kalba 
Zofja Dembowska-Römer lenkų kalba 
Sofija Dembovskytė-Römerienė lietuvių kalba 
Zofia z Dembowskich Römerowa lenkų kalba 

Kultūrinė terpė

lietuvių, lenkų