Romualdas Čaikauskas

Vardas Romualdas
Pavardė Čaikauskas
Profesija muzikas, pedagogas
Gimimo data 1885-05-13

Išsami biografija

Muzikas, pedagogas. Gimė 1885 m. gegužės 13 d. Rokiškio rajono Redutės kaime (dabar jau Rokiškio miesto gatvė), mirė 1976 m. kovo 15 d, Vilniuje. Palaidotas Šilalės kapinėse.

Nuo 1900 m. mokėsi  Rokiškyje, grafienės Pšezdeckienės išlaikomoje vargonininkų ruošimo mokykloje pas čekų mokytoją Rudolfą Lymaną. 1903 m. baigė šią mokyklą  ir buvo pakviestas vargonininkauti į Židikų parapijos bažnyčią. Vėliau tarnavo caro kariuomenėje muzikantų kuopoje (grojo klarnetu). 1920–1941 m. vargonininkavo Šilalėje, 1922–1947 m. mokytojavo Šilalės progimnazijoje, vėliau – gimnazijoje, 1945–1946 m. vargonininkavo Pajūrio bažnyčioje. Dirbdamas vargonininku papildomai dar mokė vaikus muzikos ir vadovavo Pajūrio žemesniosios žemės ūkio mokyklos chorui. 1946 m. vasarą su klubo vedėju suorganizavo Pajūrio I-ją dainų šventę.  

Nuo 1949 m. spalio mėn. dirbo muzikos mokytoju Pagėgių Donelaičio gimnazijoje. Nuo 1949 m. Žygaičių septynmetėje mokykloje vadovavo mokinių chorui. Nuo 1951 m. vargonininkavo Plutiškių bažnyčioje (Marijampolės r.). 1969 m. atvyko į Vilnių (gyventi pas jauniausią dukrą Laimą Pužienę). 

Per savo gyvenimą paruošė 33 vargonininkus, iš jų dvi paskutinės buvo moterys. Šilalės gimnazijoje su mokiniais ir mokytojais 2 kartus pastatė operetę „Poviliukas gimnazistas“ (pirmą kartą – 1929 m. – vaidino tėvai, o 1946 m. – jų vaikai). Su operete dalyvavo Tauragės apskrities mokyklų olimpiadoje ir laimėjo 2-ąją vietą. Operetėje dalyvavo ir jo duktė Alma.
Buvo apdovanotas 8 medaliais ir pagyrimo ženklais: 1924 m. už dalyvavimą Kaune pirmoje Dainų šventėje su Šilalės bažnytiniu mišriu choru apdovanotas ženklu „Sidabrinės kanklės (įteikė prezidentas Antanas Smetona). 1990 m. šis ženklas kartu su jo užrašytomis dainomis perduotas Rokiškio muziejui.
Beveik visą savo gyvenimą praleido Šilalėje. Savo kūrybinę veiklą jis apibūdino dešimčia punktų, kuriuos prieš mirtį užrašė natų sąsiuvinyje: Muzikos mokytojas; Vargonininkas; Valstybės draudimo įstaigos agentas; Žydų Metrikacijos punkto sekretorius; Valstybės Loterijos kolektorius; DUL Rinkasentas; LAK teikėjas; Ligonių kasos įgaliotinis; Pilnas notaro liudininkas; Šaulių choro vadovas.

 

 

Apdovanojimai

Kiti apdovanojimai Buvo apdovanotas 8 medaliais ir pagyrimo ženklais: 1924 m. už dalyvavimą Kaune pirmoje Dainų šventėje su Šilalės bažnytiniu mišriu choru apdovanotas ženklu „Sidabrinės kanklės“ (įteikė prezidentas Antanas Smetona). 1990 m. šis ženklas kartu su jo užrašytomis dainomis perduotas Rokiškio muziejui.

Šaltiniai

Žemaitijos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjai, http://www.samogit.lt/Krastieciai/DBaze/DbAsp/Paieska_zem_sar.asp?raide=Č (žiūrėta 2013 08 02).