Nikolajus Čarušinas

Vardas Nikolajus
Pavardė Čarušinas
Vardas originalo kalba Nikolai
Pavardė originalo kalba Charushin
Profesija leidėjas, kraštotyrininkas, bibliografas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1852 m.

Išsami biografija

Rusų leidėjas, bibliografas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1852 m. Orlove (Viatkos gub., Rusija), mirė 1937 m. Viatkoje (Viatkos gub., Rusija) valdininko šeimoje.
1871 m. baigė Viatkos berniukų gimnaziją, įstojo į Sankt Peterburgo technologinį institutą, kur įstojo į „чайковцев“ būrelį. Už jo veiklą 1874 m. areštuotas ir išsiųstas į katorgą Karoje. 1881–1895 m. išsiųstas į Užbaikalę. Kaip fotografas dalyvavo G. N. Potanino ekspedicijoje Mongolijoje. 1895 m. grįžo į Viatką, kur aktyviai įsitraukė į visuomeninę ir kultūrinę miesto veiklą.
Buvo vienas iš „Viatkos knygų leidybos draugijos“ vadovų, redagavo pirmąjį privatų laikraštį „Viatkos kraštas“.

Nuo 1905 m. gruodžio leido liberalų laikraštį „Viatkos gyvenimas“, kuris kitais pavadinimas ėjo iki 1917 m. Dėl politinių pažiūrų įstojo į socialistų partiją. Buvo vienas iš Aukščiausios tarybos vadovų valdant guberniją.
1918 m. paliko politinę veiklą, 1920 m. dirbo Viatkos viešojoje bibliotekoje, sudarė daug svarbių bibliografinių rodyklių.

Šaltiniai

IRIS, http://www.rinkinys.ldm.lt/iris/index.aspx?cmp=author (žiūrėta 2012 01 31).