Detali paieška

 

 • Sušaudytos dainos: Dzūkijos partizanų dainos, sud. Ledas V., Rimkus H., Vilnius: Vaga, 1990.

   
 • Sutartinių ir skudučių keliais: Stasys Paliulis, tautosakininko gyvenimas ir darbai, Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2002, 524, [2] p.

   
 • Sveika, Mergele!: Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai, Vilnius, 2018, 381, [2] p.

   
 • Sireika J., „Šiaulių miesto savivalda: nuo okupacijos iki okupacijos“, Padubysio kronikos, 2014, Nr. 1 (2), p. 27–42.

   
 • Stanevičiūtė S., „Tauro ragai“, Mokslas ir gyvenimas, 1966, nr. 9.

   
 • Staniulienė A., „Tautosakininkas į pripažinimą ėjo daugelį metų“, Lietuvos rytas, 2008-11-20, http://www.lrytas.lt/-12271690201225785741-tautosakininkas-%C4%AF-pripa%C5%BEinim%C4%85-%C4%97jo-daugel%C4%AF-met%C5%B3.htm (žiūrėta 2015 m. vasario 12 d.).

   
 • Staugaitis J., Tiesiu keliu: apysaka iš mūsų atgimimo laikų, Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1934–1935, t. 1–3.

   
 • Snitkuvienė A., „XIX a. senovės Egipto tyrinėtojai ir kolekcionieriai Lietuvoje“, Nuo gotikos iki romantizmo: senoji Lietuvos dailė, Vilnius, 1992, p. 192–215.

   
 • Smilingytė-Žeimienė S., „XIX a. pab. – XX a. pr. lietuviški religiniai paveikslėliai ir jų leidėjas Juozapas Angrabaitis (1859–1935)“, Menotyra, 2016, t. 23, nr. 1, p. 51–67, http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-1002/2016/1/51%E2%80%9367.pdf (žiūrėta 2020 m. spalio 26 d.).

   
 • Stražnickas J., Žygis: Steponas Kairys – inžinierius, mokslininkas, kūrėjas, Kaunas: Technologija, 1999.

   
 • Svirida I., „Сибирские рисунки Яна Дамеля“, Советское славяноведение, Maskva, 1968, nr. 6, p. 82–87.

   
 • Stanaitis A., 1994 m. archeologiniai tyrimai Vilniuje, Maironio g. Nr. 11, buv. bernardinių vienuolyno teritorijoje, 1994, ARMA Nr. 34.

   
 • Stankevičius A., 5000 valandų po vandeniu: tyrinėtojo užrašai iš 4 vandenynų ir 20 jūrų, Lietuva: Eglės leidykla, 2015.

   
 • Rodomi įrašai nuo 121 iki 133
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3