Detali paieška

 

 • Kultūros paminklai, 2005, 12.

   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 1994, nr. 1.

   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, Savastis, 2000, Nr. 7, 184, [3] p.: iliustr.

   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 2013, nr. 17.

   
 • Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 2009, nr. 14.

   
 • Kultūros paveldo departamentas: prie Kultūros ministerijos, http://www.kpd.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

   
 • Kultūros vertybių registro klasifikatoriai, http://195.182.68.156/klas/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Kunigaikščiai Oginskiai – Lietuvos laisvės ir spaudos puoselėtojai, http://www.spaudos.lt/Istorija/Oginskiai.htm (žiūrėta 2013 m. lapkričio 20 d.).

   
 • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais, sud. Šmigelskytė-Stukienė R., Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, 472 p.

   
 • Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje: kultūrinės veiklos pėdsakais, sud. Šmigelskytė-Stukienė R., Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, kn. 2.

   
 • Kunigaikščių Oginskių kultūrinė, politinė veikla: praeities atspindžiai, ateities perspektyvos: VII tarptautinė mokslinė konferencija: pranešimų tezės, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.

   
 • Kupiškio viešoji biblioteka, http://www.kupiskiovb.lt.

   
 • Kur tarpukariu galėjai nusipirkti Max Factor kosmetikos? Higienos prekių ir kosmetikos bei parfumerijos įmonių tarpukario Kaune apžvalga, https://knyga.kvb.lt/lt/parodos/temines-leidiniu-parodos/item/101-kur-tarpukariu-galejai-nusipirkti-max-factor-kosmetikos-higienos-prekiu-ir-kosmetikos-bei-parfumerijos-imoniu-tarpukario-kaune-apzvalga (žiūrėta 2023 m. vasario 8 d.).

   
 • Kuršėnų miesto bendruomenės tinklalapis, http://kursenai.lt/.

   
 • Kuršiai: Genties kultūra: papuošalai ir nešiosena, sud. Griciuvienė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016.

   
 • Kuršiai: Genties kultūra laidosenos duomenimis. Katalogas, sud. Griciuvienė E., 2009, 462 p.

   
 • Kwartalnik Historyczny: organ Polskiego Towarzystwo Historyczne.

   
 • Každailis A., Laivai ir jūrininkai, Vilnius: Tyto alba, 2014.

   
 • Klajumienė D., „Laukuvos ir Požerės bažnyčių interjero dekoro paveldas“, Laukuva, 2005, d. 1, p. 215–227, http://www.llt.lt/pdf/laukuva/istorija-paveldas.pdf (žiūrėta 2013 m. gruodžio 3 d.).

   
 • Kairys S., Lietuva budo, Niujorkas, 1957.

   
 • Klova B., Lietuvių monumentalioji dekoratyvinė tapyba. Freska, sgrafitas, mozaika, Vilnius: Vaga, 1975.

   
 • Kulikauskas P., Volkaitė-Kulikauskienė R., Tautavičius A., Lietuvos archeologijos bruožai, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961.

   
 • Kuizinienė I., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenai, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011.

   
 • Kisarauskas V., „Lietuvos knygos ženklai 1518–1918“, Lietuva, 1984.

   
 • Keršytė N., Lietuvos muzeologija: Lietuvos muzeologijos raida XVIII amžiaus antroje pusėje – XXI amžiuje, Vilnius: Akademinė leidyba, 2016.

   
 • Kuncienė R., Lietuvos pinigai, 1915-1941: katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1995.

   
 • Kregždė J., Lietuvos reformatų raštija: istorinė apžvalga, Čikaga: Devenių kultūros fondas, 1978, 271 p.

   
 • Kuncevičius A., Lietuvos viduramžių archeologija, Vilnius, 2005, 197, [2] p.

   
 • Kanišauskaitė I., Mačianskaitė L., Satkauskytė D., Šervenikaitė N., Vaitiekūnas D., Žukas S., Literatūros vadovėlis: 12 klasei, Vilnius: Baltos lankos, 2012, I dalis.

   
 • Kazitėnas A., Mano tėviškė – lygumų kraštas: ekologinės apybraižos, Kaunas, 1990, 246, [3] p.

   
 • Kmita R., „Miliauskaitė“, Šaltiniai.

   
 • Kartavičius A., Žiedelis A., Mineralų paslaptys, Vilnius: Mokslas, 1986, 222 p., [16] iliustr. lap.

   
 • Kviklys B., Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai, 2-oji (fotogr.) laida, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, 816 p.

   
 • Karpavičius P., P. Karpavičiaus spalvotų fotografijų paroda: katalogas, Vilnius, 1953, [12] p.

   
 • Kuckailis E., Partizano žiedas: karinė istorinė apybraiža, Kaunas: Vox altera, 2019.

   
 • Kavaliauskas V., Pasaulio kalbos: mokomoji priemonė aukštųjų mokyklų studentams filologams, Vilnius: Petro ofsetas, 2002, 51, [1] p.

   
 • Krukas H., Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos: Vilniaus geto ir stovyklų kronikos, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2004.

   
 • Kadžionis J., Per skausmo pelkes, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2020.

   
 • Kulikauskas A., Photoobjects, NoRoutine Books, 2017.

   
 • Klietkutė J., Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė, Ignas Stropus, Kretinga, 2015.

   
 • Klietkutė J., Plungės fotografas Mendelis-Movša Berkovičius, Kretinga, 2016, https://issuu.com/jolantaklietkute/docs/berkovicius_mendelis (žiūrėta 2016 m. rugsėjo 15 d.).

   
 • Krivickas J., Res non verba: Šiaulių berniukų gimnazijos – J. Janonio vidurinės mokyklos istorija, Kaunas: Šviesa, 1991.

   
 • Kondrotas P., „Rietavo muzikos mokykla“, Žemaitija, http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Rietmuz_mokykla.lt.htm (žiūrėta 2014 m. gegužės 27 d.).

   
 • Kišonienė R., „Romėnų I–V a. stiklas Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje“, Baltų archeologija, 2002, nr. 1, p. 22–25.

   
 • Kitkauskienė L., „Sakralinio pastato, jo vidaus erdvių ir liturginių reikmenų pavadinimai“, Santalka, 2008, t. 16, nr. 2.

   
 • Kuprys-Kuprevičius K., „Senienų vargai per pusantrų metų“, XX amžius, 1937-08-02, Nr. 172, p. 7.

   
 • Každailis A., Smagios sunkios dienos, Lietuva: Sapnų sala, 2009, 224 p.

   
 • Klose A., Sprachen der Welt: ein weltweiter Index der Sprachfamilien, Einzelsprachen und Dialekte, mit Angabe der Synonyma und fremdsprachigen Äquivalente, 2-asis patais. ir papild. leid., Miunchenas, 2001, 556 p.

   
 • Kubilius V., „Stasys Santvaras“, Seredžius, sud. Girininkienė V., Baršauskienė M., Krikščiūnas P., Vilnius: Versmė, 2003, p. 1133.

   
 • Kazlienė V., „Steponas Antanavičius (1932–2004)“, Lietuvos muziejai, 2004, Nr. 4.

   
 • Kairys S., Tau, Lietuva, 1964.

   
 • Kudirka V., Tautiška giesmė, Vilnius: Vaga, 1988.

   
 • Kummli H., Serafini S., The Art of Bead Embroidery: Techniques, Design & Inspiration, 2007, 111 p.

   
 • Katzner K., The Languages of the World, Rev. ed., Londonas, 1986, x, 376 p.

   
 • Klimka L., Tikslieji mokslai Lietuvoje: Ist. apžvalga, Vilnius: Šviesa, 1994, 168 p.

   
 • Kałkowski T., Tysiąc lat monety polskiej, Krokuva: Wydawnictwo Literackie, 1974.

   
 • Kugevičius A., „Vadžrajanos dailės kūriniai Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje“, Kultūrologija, 2008, t. 16: Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos VIII, p. 338–402.

   
 • Kuodytė V., „Vaikelių yra dangaus karalystė“, Kamane.lt: Kauno menininkų namų profesionalaus meno žinių portalas.

   
 • Klietkutė J., Varšuvos fotografė Jadvyga Golč, Kretinga, 2017, https://issuu.com/jolantaklietkute/docs/golcz_jadvyga (žiūrėta 2017 m. balandžio 6 d.).

   
 • Rodomi įrašai nuo 121 iki 180
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4