Detali paieška

 

 • Abromavičius S., Didžiosios Kovos apygardos partizanai, Kaunas, 2007.

   
 • Aleksandravičius A., Gydytojo portretas, Kaunas: ARX Baltica, 2004.

   
 • Abramovičius S., Zilbergas J., Išgelbėti bulvių maišuose: 50 Kauno geto vaikų istorijų, Vilnius, 2014, 494, [2] p.

   
 • Adomavičius R., Jūrinis savarankiškumas: Lietuvos prekybos laivyno kūrimosi istorija (1921—1940 m.), Lietuva, 2012.

   
 • Adomonis J., Keramikos menas: meninės keramikos specialybės pagrindai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, 239, [1] p.

   
 • Aleksiejūnas V., „Lietuviškos monetos su vyčiu ir dvigubu kryžiumi skyde“, Numizmatika: metraštis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000, t. 1, p. 85–98.

   
 • Andriuškevičius A., Lietuvių dailė: 1975–1995, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997.

   
 • Andriuškevičius A., Lietuvių dailė: 1996–2005, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.

   
 • Ambrazas V., Girdenis A. S., Morkūnas K., Sabaliauskas A., Urbutis V., Valeckienė A., Vanagas A., Lietuvių kalbos enciklopedija, sud. Morkūnas K., red. Ambrazas V., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999.

   
 • Adomonis T., Adomonytė N., Lietuvos dailės ir architektūros istorija, t. 2, Vilnius, 1997.

   
 • Astikas A., Lietuvos ordinai, medaliai ir ženkleliai, 1918-1940, Vilnius, 1993, 397, [2] p., [26] iliustr. lap.

   
 • Adomavičius R., „Lietuvos sienų sargyboje: „Prezidentas Smetona“ 1927–1932 m.“, Po muziejaus burėmis: Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, red. Nikžentaitienė R., Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2010, t. 1, p. 18–37.

   
 • Alminas K., Lietuvos žemės vardyno anketa: Žemės vardai, 1934.

   
 • Adomavičienė M., „Medžio plastika Šiaulių krašto tautodailėje“, Tautodailės metraštis, 2011, nr. 21: Šiaulių kraštas, p. 13–16.

   
 • Alfonsas Vaišvila, Nenusilenkusi Šiluva, 2018.

   
 • Astramskas A., „Panevėžio apskrities dvarininkų viešoji veikla XX a. pradžioje“, Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos: konferencijos pranešimai, sud. Gaidelienė J., Pilkauskas D., Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2016, p. 82–102.

   
 • Almonaitis V., Almonaitienė J., Pietų Ceklis: keliautojo po Rietavo apylinkes žinynas, Kaunas: Keliautojo žinynas, 2017.

   
 • Adomavičius R., Adomavičius R., Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir laivai, red. Nikžentaitienė R., Lietuva: Lietuvos jūrų muziejus, 2018, 558.

   
 • Airini V., Pro Deo et Patria: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės husarai 1500–1673, Abiejų Tautų Respublikos husarų ginkluotė Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose, Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2013.

   
 • Ablėnienė R., „Religiniai medaliukai su jėzuitų šventųjų atvaizdais“, Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): gyvenimas, veikla, paveldas, sud. Markauskaitė N., Vilnius, 2012.

   
 • Apanavičius R., Alenskas V., Palubinskienė V., Virbašius E., Visockaitė N., Senosios kanklės ir kankliavimas, 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Muzika, 1994.

   
 • Anušauskas A., „Sovietinis genocidas ir jo padariniai“, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, http://genocid.lt/GRTD/Tremtis/arvydas1.htm (žiūrėta 2020 m. kovo 30 d.).

   
 • Ašmantas A., Tautinis ugdymas ir tautos kultūra, sud. Pupkis A., red. Laucius J., Vilnius: Trys žvaigždutės, 2005.

   
 • Aleknienė O. D., „Vidukliškių audiniai ir drabužiai“, Viduklė [Raseinių rajonas], 2002, p. 961.

   
 • Aleksiejūnas V., „Vienos monetų kolekcijos klystkeliai“, Kolekcija, 1995, Nr. 5.

   
 • Aleknienė V., „Visas gyvenimas arba Adomo Petrausko turtai Uoginių kaime“, Lietuvos muziejai, 2004, nr. 4.

   
 • Ablėnienė R., „XVIII–XX a. Švč. Mergelės Marijos atvaizdų karūnavimo medaliukai Lietuvos nacionaliniame muziejuje“, Numizmatika: metraštis 2003–2004, t. 4–5, p. 53–100.

   
 • Avyžius J., Žmogus lieka žmogum: apsakymai ir apysakos, red. Pilypaitis J., Vilnius: Vaga, 1985, Raštai, T. 6, 458, [1] p.

   
 • Avyžius J., Žmogus lieka žmogum: apsakymai ir apysakos, 1975, 503, [3] p.

   
 • Avčininkas A., Smaleckienė A., Baumilienė O., 36 privalomi autoriai: lietuvių literatūros konspektas abiturientui, Kaunas: Šviesa, 2019.

   
 • Rodomi įrašai nuo 121 iki 150
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3