Detali paieška

 

 • Adomavičienė M., „Medžio plastika Šiaulių krašto tautodailėje“, Tautodailės metraštis, 2011, nr. 21: Šiaulių kraštas, p. 13–16.
   
 • Astramskas A., „Panevėžio apskrities dvarininkų viešoji veikla XX a. pradžioje“, Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos: konferencijos pranešimai, sud. Gaidelienė J., Pilkauskas D., Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2016, p. 82–102.
   
 • Almonaitis V., Almonaitienė J., Pietų Ceklis: keliautojo po Rietavo apylinkes žinynas, Kaunas: Keliautojo žinynas, 2017.
   
 • Adomavičius R., Adomavičius R., Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir laivai, red. Nikžentaitienė R., Lietuva: Lietuvos jūrų muziejus, 2018, 558.
   
 • Airini V., Pro Deo et Patria: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės husarai 1500–1673, Abiejų Tautų Respublikos husarų ginkluotė Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkiniuose, Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2013.
   
 • Ablėnienė R., „Religiniai medaliukai su jėzuitų šventųjų atvaizdais“, Jėzuitai Lietuvoje (1608–2008): gyvenimas, veikla, paveldas, sud. Markauskaitė N., Vilnius, 2012.
   
 • Apanavičius R., Alenskas V., Palubinskienė V., Virbašius E., Visockaitė N., Senosios kanklės ir kankliavimas, 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Muzika, 1994.
   
 • Anušauskas A., „Sovietinis genocidas ir jo padariniai“, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, http://genocid.lt/GRTD/Tremtis/arvydas1.htm (žiūrėta 2020 m. kovo 30 d.).
   
 • Ašmantas A., Tautinis ugdymas ir tautos kultūra, sud. Pupkis A., red. Laucius J., Vilnius: Trys žvaigždutės, 2005.
   
 • Aleknienė O. D., „Vidukliškių audiniai ir drabužiai“, Viduklė [Raseinių rajonas], 2002, p. 961.
   
 • Aleksiejūnas V., „Vienos monetų kolekcijos klystkeliai“, Kolekcija, 1995, Nr. 5.
   
 • Aleknienė V., „Visas gyvenimas arba Adomo Petrausko turtai Uoginių kaime“, Lietuvos muziejai, 2004, nr. 4.
   
 • Ablėnienė R., „XVIII–XX a. Švč. Mergelės Marijos atvaizdų karūnavimo medaliukai Lietuvos nacionaliniame muziejuje“, Numizmatika: metraštis 2003–2004, t. 4–5, p. 53–100.
   
 • Avčininkas A., Smaleckienė A., Baumilienė O., 36 privalomi autoriai: lietuvių literatūros konspektas abiturientui, Kaunas: Šviesa, 2019.
   
 • Rodomi įrašai nuo 121 iki 134
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3