Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Mokomasis karo laivas „Prezidentas Smetona“ jūroje

  Mokomasis karo laivas „Prezidentas Smetona“ jūroje, 1935 m. (?)

  Nežinomas fotografas

  Originalios nuotraukos fotoreprodukcija iš Romano Vilčinsko-Vilko marinistinio archyvo.

  Fotografuota iš valties netoli nuo kranto, nes fone matyti kranto linija. Laivas nufotografuotas dreifuojantis, iš priekio kampu į kairįjį bortą. Ties laivapriekiu abiejuose bortuose kabo inkarai. Laivo kairiajame borte – dvi iliuminatoriaus linijos: viena aukščiau vaterlinijos, kita – po falšbortu. Fotografuota iš apačios, todėl denio įrangos nematyti. Ant laivo bako prie lėjerių stovi du jūreiviai tamsia apranga. Vienas įgulos narys matyti vairinės lange, kitas – kairiajame vairinės sparne. Dar du jūreiviai stovi prie falšborto, ties laivo viduriu. Iš dūmtraukio rūksta tiršti juodi dūmai.

 • Garlaivis „Herta“

  Garlaivis „Herta“, ~1928 m.

  Nežinomas fotografas

  Originalios nuotraukos fotoreprodukcija iš Romano Vilčinsko-Vilko marinistinio archyvo.

  Motorlaivis „Herta“ nufotografuotas stovintis prie krantinės. Nufotografuota iš priekio  kampu į kairįjį bortą. Už laivo krantinėje stovi vienaukščiai mediniai pastatai šlaitiniais stogais. Ant stulpų, ties viduriniu pastatu, iškelti du plakatai. Arčiau krantinės esančiame stačiakampyje pavaizduotas įstrižas inkaras, neįskaitomas užrašas viršutinėje skydo dalyje. Toliau nuo krantinės prie tvoros ant stulpo – kitas reklaminis vertikalus stačiakampis skydas, kuriame ant šviesios plokštumos pavaizduotas tamsios spalvos įstrižai apverstas inkaras ir užrašas viršutinėje skydo dalyje: „Telegraph“. Fone – 3–5 aukštų mūriniai pastatai bei už jų išsiskiriantis kupolas bei bokšto viršūnė. Ant vidurinio 4 aukštų pastato virš paskutiniojo aukšto langų ant šviesios sienos  – užrašas „Robert Meyhoefer  Königsberg i/Pr“.

  Tarp iliuminatorių laivo viduryje tamsiomis raidėmis užrašyta „Herta“. Pačiame laivapriekyje – baltas stiebelis, šalia – lenkta vamzdžio konstrukcija, laikanti pakabintą keturių noragų inkarą („katę“). Priekyje – trys dideli iliuminatoriai, kairiajame šone – dvejos durys. Ant antstato – atvira vairinė. Matosi šturvalo fragmentas. Tarp antstato ir vairinės virš kairiojo borto pakabinta ant borto paversta dugnu į objektyvą gelbėjimo valtis. Ant denio tarp antstato ir laivagalio sukrauti įvairūs daiktai: statinė, dėžės, suolai, maišai. Laivagalyje – baltas truputį pasviręs flagštokas. Tikėtina, kad fotografuota 1928 m. Karaliaučiuje, kai laivas buvo perdirbtas iš garlaivio į motorlaivį.

 • Garlaivis „Emsgatt“ (ex-„Käthe“)

  Garlaivis „Emsgatt“ (ex-„Käthe“), 1934–1940 m.

  Nežinomas fotografas

  Originalios nuotraukos fotoreprodukcija iš Romano Vilčinsko-Vilko marinistinio archyvo.

  Garlaivis „Emsgatt“ (buvęs „Käthe“) nuotografuotas nuo kranto arba iš kito laivo. Ant borto, ties baku užrašytas laivo pavadinimas. Laivagalyje ant flagštoko plevėsuoja Vokietijos vėliava.

  Krovininis garlaivis pastatytas 1905 m. Vokietijoje. 1919–1923 m. registruotas Klaipėdoje, plaukiojo su Klaipėdos krašto vėliava. 1923–1925 m. plaukiojo su Lietuvos vėliava. Gabeno anglį, medieną, kitus krovinius tarp Baltijos ir Šiaurės jūros uostų. 1939–1959 m. priklausė bendrovei „Kauffahrtei Seerederei Adolf Wiards“ Hamburge. Pavadintas EMSGATT.

 • Liepojos jūrų mokyklos mokomojo laivo „Jurnieks“ priekis su burių dalimi

  Liepojos jūrų mokyklos mokomojo laivo „Jurnieks“ priekis su burių dalimi, 1933 m.

  Nežinomas fotografas

  Originalios nuotraukos fotoreprodukcija iš Romano Vilčinsko-Vilko marinistinio archyvo.

  Fotografuota nuo dešiniojo borto ties fokstiebiu į laivo priekį plaukimo kryptimi. Ant priekinio išsikišančio bušprito pritvirtintos trys išsitempusios burės – kliveriai. Nuo vairo korpuso priekio pakeltas stakselis su giku.

  Dvistiebe gafeline škuna „Jūrnieks“ plaukiojimo praktiką atliko Liudvikas Serafinas ir Romanas Vilčinskas. Abu – Lietuvos susisiekimo ministerijos stipendininkai mokėsi Liepojos jūrų mokykloje 1931–1936 metais.

 • A. Kmitas ir L. Serapinas garlaivio „Šiauliai“ vairinėje

  A. Kmitas ir L. Serapinas garlaivio „Šiauliai“ vairinėje, 1939 m.

  Nežinomas fotografas

  Originalios nuotraukos fotoreprodukcija iš Romano Vilčinsko-Vilko marinistinio archyvo.

  Užfiksuoti Antanas Kmitas ir Liudvikas Serapinas garlaivio „Šiauliai“ vairinėje.

  Garlaivis „Šiauliai“ pastatytas 1920 m. Vokietijoje. 1937–1940 m. priklausė akcinei bendrovei „Lietuvos Baltijos Lloydas“ ir plaukiojo su Lietuvos vėliava.

 • Baltijos transporto bendrovės tarnautojai

  Baltijos transporto bendrovės tarnautojai, 1939 m.

  Nežinomas fotografas

  Originalios nuotraukos fotoreprodukcija iš Romano Vilčinsko-Vilko marinistinio archyvo.

  Nuotraukoje – Baltijos transporto bendrovės tarnautojų grupė darbo kabinete. Už stalo sėdi bendrovės direktorius Leonardas Dargis.

  Baltijos transporto bendrovė (BTB) – ekspedicijos firma Klaipėdoje, įsteigta 1923 m. ir priklausiusi danams.1936 m. pabaigoje akcinė bendrovė „Lietuvos Baltijos Lloydas“ tapo šios firmos pagrindiniu akcininku ir per ją tvarkė reikalus su partneriais kitose šalyse. 1939 m. BTB buvo viena iš stipriausių Klaipėdos uoste laivus aptarnavusių bendrovių.

 • Garlaivis „Kretinga“ jūroje

  Garlaivis „Kretinga“ jūroje, 1939–1940 m.

  Nežinomas fotografas

  Originalios nuotraukos fotoreprodukcija iš Romano Vilčinsko-Vilko marinistinio archyvo.

  Garlaivis „Kretinga“ jūroje. Fotografuota iš kito laivo. Garlaivio borto viduryje – užrašas „Kretinga Lietuva“ ir pavaizduota trispalvė vėliava. Ties baku pavaizduota vertikali trispalvė vėliava ir užrašytas laivo pavadinimas. Ant kamino – juosta su „Lietuvos Baltijos Lloydo“ bendrovės ženklu.

  Garlaivis „Kretinga“ pastatytas 1920 m. Didžiojoje Britanijoje. 1936–1937 m. priklausė akcinei bendrovei „Maistas“ (vadinosi RIMFROST), 1937–1940 m. – akcinei bendrovei „Lietuvos Baltijos Lloydas“. 1937–1940 m. plaukiojo su Lietuvos vėliava.

  1941 m. rugpjūčio 15 d. bombardavimo metu garlaivis nuskendo Baltijos jūroje.

 • Baidokas Nemune prie Jurbarko

  Baidokas Nemune prie Jurbarko, XX a. I p.

  Juozas Kundrotas

  Originalios nuotraukos fotoreprodukcija iš Romano Vilčinsko-Vilko marinistinio archyvo.

  Horizontalaus formato nuotraukoje – vaizdas į baidoką upės pakrantėje. Apatinėje kadro dalyje užrašyta „Jurbarkas“.

  Nemuno laivininkystėje plokščiadugniai laivai, skirti įvairiems kroviniams gabenti, vadinosi baidokai.

  Fotografavo Nemuno laivų škiperis Juozas Kundrotas. Pradėjo plaukioti prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir baigė 1945 metais. Romanui Vilkui pateikė nuotraukų, prisiminimų apie upeivystę Nemune.

 • Baidokas Nemune ties Santaka

  Baidokas Nemune ties Santaka, 1938–1940 m.

  Juozas Kundrotas

  Originalios nuotraukos fotoreprodukcija iš Romano Vilčinsko-Vilko marinistinio archyvo.

  Horizontalaus formato vaizdas į baidoką, stovintį ant inkaro Nemune ties Santaka. Fotografuota nuo kairiojo kranto.

  Nemuno laivininkystėje plokščiadugniai laivai, skirti įvairiems kroviniams gabenti, vadinosi baidokai.

  Fotografavo Nemuno laivų škiperis Juozas Kundrotas. Pradėjo plaukioti prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir baigė 1945 metais. Romanui Vilkui pateikė nuotraukų, prisiminimų apie upeivystę Nemune.

 • Garlaivis „Jaroslavna“ prie Nemuno kranto

  Garlaivis „Jaroslavna“ prie Nemuno kranto, 1911–1915 m.

  Nežinomas fotografas

  Originalios nuotraukos fotoreprodukcija iš Romano Vilčinsko-Vilko marinistinio archyvo.

  Nuotraukoje – mentratinis garlaivis pastatytas 1911 m. Karaliaučiuje. Laivo ilgis – 39,5 m, greitis – 11 mazgų. Iki 1915 metų plaukiojo su pavadinimu „Jaroslavna“, 1915–1921 m. vadinosi „Tillmann“. 1921 m. grąžintas savininkams Lietuvoje ir garlaiviui buvo suteiktas naujas vardas „Vytis“. 1940 m. rugpjūčio mėnesį buvo nacionalizuotas, nuo 1941 m. laivą perėmė Trečiasis Reichas.

 • Garlaivio „Utena“ laivagalis

  Garlaivio „Utena“ laivagalis, 1936–1937 m.

  Nežinomas fotografas

  Nespalvota, horizontalaus formato fotonuotrauka. Užfiksuotas – laivininkystės bendrovės „Lietuvos Baltijos Lloydas“ garlaivis „Utena“ kairiuoju bortu pririštas prie krantinės. Ant laivagalio užrašytas garlaivio pavadinimas „UTENA“ ir registracijos uostas „KLAIPĖDA“.
  Garlaivis „Utena“, buvęs Norvegijos kompanijos „A/S Kjöleskibene“ laivas „Barfrost“, pastatytas 1920 m. Škotijoje. 1935 metais jį įsigijo akcinė bendrovė „Maistas“, 1936 m. perėmė įsteigta valstybinė jūrų laivininkystės kompanija „Lietuvos Baltijos Lloydas“.

 • Vokietijos povandeninis laivas U-57

  Vokietijos povandeninis laivas U-57, 1939 m.

  Nežinomas fotografas

  Originalios nuotraukos reprodukcija iš Romano Vilčinsko-Vilko marinistinio archyvo.

  Vokiečių povandeninis laivas „U-57“. Spėjama, kad šis laivas 1939 m. lapkričio 17 d. Lamanše paskandino garlaivį „Kaunas“.

 • Rodomi įrašai nuo 9361 iki 9372
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 783