Sukūrimo metai

Nurodykite metus (pvz., 900)

Nurodykite metus (pvz., 1150)

 

Sukūrimo laikotarpis

Galite įrašyti amžius arba tūkstantmečius arabiškais skaitmenimis (pvz., 9, 15, 20). Įrašę nurodykite, ar tai amžius, ar tūkstantmetis.