• Kutorga E., „Viktoras Kutorga (1920 01 04–1991 06 22)“, Mažvydo klubas, 2010, p. 101–106.

   
 • Kučys A., Vileišiai: trijų brolių darbai tautai, Čikaga: Devenių kultūros fondas, 1993.

   
 • Kalėjus A., Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (u. k. 141), teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., 2016–2017 m. archeologinių žvalgymų ir detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, 2018, ARMA Nr. 712/D, 209 p.

   
 • Kvizikevičius L., Vilniaus senojo miesto (A1610K1), Malūnų g. sklypo Nr.4, 2004 m. archeologijos tyrimų ataskaita, 2010, Tomas 1–3. ARMA Nr.715a,b,c.

   
 • Kazakevičius V., „Visetiškės barrow cemetery“, Lietuvos archeologija, 2000, t. 20: Sėlių ir žiemgalių paminklai.

   
 • Kuizinienė I., XVI–XVIII a. gobelenai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000.

   
 • Kabašinskaitė B., XVI–XVIII amžiaus lietuviškų kalvinistų giesmynų kalba: redagavimo istorija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020.

   
 • Kačinskienė K., Mažeikienė O., XVI–XX a. pr. apšvietimo priemonės: katalogas, Vilnius: Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus, 1980, 193, [1] p.

   
 • Kalėjus A., Grižas G., Steponaitis V., Vailionis E., Remecas E., Petrauskas G., Žegunis S., „1863–1864 m. sukilėlių kapavietė Pilies kalne Vilniuje“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais: [straipsnių rinkinys], Vilnius, 2018, p. 617–625.

   
 • Kalėjus A., Podėnas V., Grižas G., Steponaitis V., Vailionis E., Remecas E., Petrauskas G., Žegunis S., „1863–1864 m. sukilėlių kapavietė Pilies kalne Vilniuje“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2019 metais: [straipsnių rinkinys], Vilnius, 2020, p. 437–443.

   
 • Displaying 181 results of 190
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 4